Általános szerződési feltételek 2017-10-19T07:46:14+00:00

Üzleti feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Az alábbi feltételek pontosan tárgyalják a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelességeit. Az eladó fél a Szolgáltató: Primőr Kozmetikai Kft, a piperebox.hu online áruház üzemeltetője, Cégjegyzékszám: 03-09-106401, Adószám: 11094418-2-03. Mindennemű információt a cégről a „Kapcsolat” szekcióban talál.

A Megrendelő nem forgalmazhatja a megrendelt termékeket tovább a Szolgáltató írásbeli beleegyezése nélkül.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://piperebox.hu/) és aldomainjein keresztül létrejött jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://piperebox.hu/uzleti-feltetelek/

  1. Szolgáltató adatai:

Név: piperebox.hu
Cégnév: Primőr Kozmetikai Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza Liget u.3. Magyarország
Telefon: +36 1 344 4413
E-mail: info@piperebox.hu
Kapcsolattartó: Lina Qeis
Adószám: 11094418-2-03
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt
Számlaszám: 10918001-00000461-04440016
Cégjegyzékszám: 03-09-106401
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-130415/2017
A szerződés nyelve: magyar

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a 45/2014 (II.26.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Feltételek 2017. augusztus 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Megrendelője a webshopnak, a jelen ÁSZF-ben Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. Megvásárolható termékek köre

3.1. A webshopban megjelenített termékekre vonatkozóan minden ár, beleértve az akciós árakat is érvényes a visszavonásig, vagy a raktárkészlet kimerüléséig. Ha már megrendelte a terméket, az ár a Megrendelő számára érvényben marad. A megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3.2. A webshopban megjelenő árak tájékoztató jellegűek. A webshopban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan hibás, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

3.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

  1. Rendelés menete

4.1. Megrendelés regisztráció nélkül lehetséges. A fizetési folyamat során tudja megadni a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatokat.

4.2. A lap főmenüjében található „Aktuális doboz” menüpont alatt tekintheti meg termékeinket.

4.3. A kiválasztott termékre klikkelve, egy rendelési űrlap kitöltésével, a mennyiség megadásával, a szállítási mód megadásával, majd a „Megrendelem” gomb megnyomásával rendelheti meg a terméke(ke)t.

4.4. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő egy visszaigazoló email-t kap a megrendelés részleteivel. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza.

4.8. A megrendelés állapotáról, illetve adatairól email-ben értesítést küldünk önnek, így nyomon tudja követni a rendelést. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

  1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A 13.00 óráig beérkező illetve pénzügyileg rendezett rendeléseket még aznap, de legkésőbb másnap feldolgozzuk.

5.2. Minden terméknek adott a kiszállítási ideje, általában 3-4 munkanap. Habár a rendelhető termékek 100 százaléka raktáron van, megeshet, hogy ezt az időt túllépjük. Abban az esetben azonnal kapcsolatba lépünk Önnel és megbeszéljük a további lépéseket.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét arra tekintettel nem áll módjában teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni, vagy csere-lehetőséget, vagy kedvezményt felajánlani.

5.4. A termék adásvételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között.

5.5. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a webshopban leadott egyes megrendelései fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

5.6 Amennyiben az áru kiszállítás útján kerül átvételre, úgy mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Átvételt követően, illetve jegyzőkönyv hiányában mennyiségi és minőségi kifogást az Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

  1. Fizetési feltételek

A megrendelő a rendelés leadását követően átutalás formájában tudja rendezni a vásárlás illetve az ehhez kapcsolódó, általa választott kiszállítási lehetőség összértékét. Az adott napon 13:00-ig beérkező fizetéseket tudjuk aznap, de legkésőbb másnap feldolgozni. Az utalást a weboldalon, illetve a visszaigazoló e-mail kapott számlaszámra kell átutalni a Megrendelő nevének és a Rendelés számának feltűntetésével.

  1. Elállás joga

7.1.        A megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy munkanapon belül a Megrendelőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termékért ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) visszatéríteni a Megrendelőnek, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül, azzal, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a teljes összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megrendelt terméket az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételétől számított tizennégy napon belül köteles a Megrendelő a Szolgáltató részére visszajuttatni.

7.2.        Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.3.        Nem illeti meg az elállási jog Megrendelőt olyan termék esetén, mely Megrendelő személyéhez kötött (mint pl a higiéniai termékek), Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

7.4.        A távollevők között kötött szerződéstől való elállás nem lehetséges, ha a termékből részben fogyasztva volt, illetve ha a termék jellege ezt kizárja, főleg higiéniai okok miatt (például ajakrúzsok, krémek, szempillaspirálok, samponok, kondicionálók, sminkecsetek és egyéb kozmetikumok esetében). Abban az esetben, ha a termék hiányos, sérült vagy láthatóan használt állapotban lett visszajuttatva, a Szolgáltató a kár megtérítését igényelheti.

7.5. Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Megrendelő Szolgáltató részére.

7.6.       Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Megrendelőt terheli!

7.7        A távollevők között kötött szerződésekről szóló, a 45/2014 (II.26.) Korm. rend. hatályos állapotban https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR oldalon érhető el.

7.8.        Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Feltételekben található elérhetőségeken.

7.9. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a Szolgáltató részére:

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  1. Szavatosság

8.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szavatosság nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

8.2. Kellékszavatosság: A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kér a Megrendelő, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet a Megrendelő, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő már nem érvényesítheti. A Megrendelő az Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság: A termék hibája esetén a Megrendelő a „Kellékszavatosság” pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.4. Jótállás: Hibás teljesítés esetén, ha arra külön szerződés vagy jogszabály alapján lehetőség van az Szolgáltató jótállásra köteles, a szerződés vagy a jogszabály feltételei szerint. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a „Kellékszavatosság” és a „Termékszavatosság” pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.5. A szavatosság nem terjed ki a figyelmetlen használattal, vagy más mechanikus úton a Megrendelőnél keletkezett hibára. Reklamációt e-mailben vagy levélben fogadunk el. Ha a reklamáció jogos, a vásárló igényelheti a reklamációval kapcsolatos kiadásai megtérítését. Keresse ügyfélszolgálatunkat. A „Kapcsolat” menüpontban megtalálja a megfelelő információkat. Munkatársunk elmondja a teendőket. A reklamáció folyamatáról és eredményéről e-mailben informáljuk a Megrendelőt. A reklamációhoz szükséges, hogy azt írásban is megtegye. Le kell írnia a hibát, valamint fel kell tudnia mutatni a számlát.

8.6. Panaszkezelés rendje: Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát eljuttatja a Megrendelő részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát eljuttatja a Megrendelő részére. Az írásbeli panaszt az webshopunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  1. Adatvédelem

Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: http://piperebox.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

  1. Vegyes Rendelkezések

10.1.        Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.2.        Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.3.        Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik hatáskörtől függően a Kiskunfélegyházi Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.4.      A Szolgáltató a Megrendelő által akár regisztrációkor, akár megrendeléskor tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

10.5.      A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.